Partner
www.ahj.pl

partnerzy


Sławomir Bubicz Instytut Jogi
Miejsce, które skupiało i skupia ludzi z najróżniejszych środowisk, w różnym wieku i o odmiennych światopoglądach. Tym, co łączy ich wszystkich, jest chęć doskonalenia się, chęć pracy nad sobą, chęć lepszego, pełniejszego życia - oraz odwaga i wola, by osiągnąć to poprzez regularną praktykę jogi.
www.injoga.pl